Güncellenmiş: 02.10.2022

CASINO, POKER, BLACKJACK, RULET, SLOT MAKINESI

Casino, Poker, Blackjack, Rulet, Slot Makinesi

Azərbaycan Pulsuz mərc 2018

Azərbaycan Pulsuz Mərc 2018

250-IQ - Sosial sığorta haqqında ; 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 250 2) ilə 4-cü maddənin ikinci hissəsinin üçüncü abzasında "məhdudluğunun” sözü "məhdud olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilmişdir.Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi - taxes.gov.az ; Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi ilə tənzimlənən münasibətlər. 1.1. Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi Azərbaycan Respublikasında vergi sistemini, vergitutmanın ümumi əsaslarını, vergilərin müəyyən edilməsi, ödənilməsi və yığılması qaydalarını, vergi ödəyicilərinin və dövlət vergi orqanlarının, habelə vergi münasibətlərinin ...250-IQ - Sosial sığorta haqqında - E-QANUN ; 30 noyabr 2018-ci il tarixli 1360-VQD nömrəli Azərbaycan Respublikasının Qanunu (“Azərbaycan” qəzeti, 28 dekabr 2018-ci il, № 294, Azərbaycan Respublikasının Qanunvericilik Toplusu, 2018-ci il, № 12, I kitab, maddə 250 2) ilə 4-cü maddənin ikinci hissəsinin üçüncü abzasında "məhdudluğunun” sözü "məhdud olan şəxs” sözləri ilə əvəz edilmişdir.